സ്ത്രീകളുടെ സേവനത്തെയും ത്യാഗത്തെയും പ്രശംസിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

ഉയിർപ്പുതിരുന്നാൾ കാലത്തിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച (13-4-2020) ത്രികാലജപം നയിക്കുന്നതിനു മുമ്പു നടത്തിയവിചിന്തനത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരോട് അവിടത്തെ ഉത്ഥാനം അ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share