വെട്ടുകാട് പള്ളിയിൽ സ്ത്രീയുടെ 30 പവൻ കവർന്നു പ്രതിയ പിടിക്കാനായില്ല

വെട്ടുകാട് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയ സ്ത്രീയുടെ 30 പവൻ സ്വർണ- ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യം ലഭിച്ചിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാനായില്ല.

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share