പ്രവാസികള്‍ക്ക് ചികിത്സാസൗകര്യവും സർക്കാരിനൊപ്പം ചെയ്യാൻ തയ്യാർ: കെസിബിസി

കോവിഡ് 19 അതിവേഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രവാസിമലയാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാസൗകര്യവും മറ്റു സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share