വത്തിക്കാനിൽ സ്വിസ്സ് ഗാര്‍ഡുകളുടെ സ്ഥാപനവാര്‍ഷികം ആചരിച്ചു

സഭാസേവനത്തില്‍ ജീവന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചവരുടെ പ്രത്യേക അനുസ്മരണം -@ ഫാദര്‍ വില്യം നെല്ലിക്കല്‍, വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് 1. റോമാനഗരത്തിന്‍റെ കവര്‍ച്ച15-Ɔο ന

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share