ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മേഖലയില്‍ തിരുവനന്തപുരം രൂപതയുടെ പുത്തന്‍ ചുവടുവയ്പ്പായി സ്റ്റു‍ഡിയോ സജ്ജമാകുന്നു

.കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ ശക്തമായ സാന്നിദ്ധ്യമായി തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീന്‍ രുപത. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനു

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share