ഇൻഡോ-ശ്രീലങ്കൻ അതിർത്തിയിലെ കച്ചിത്തീ വിലെ അന്തോണീസിന്റെ തിരുനാൾ: തീർഥാടകർ ബോട്ടിൽ പുറപ്പെട്ടു

07 മാർച്ച് 2020രാമേശ്വരം: കച്ചത്തീവിലെ പരമ്പരാഗതമായ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയുടെ തിരുനാളിന് രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് 2,570 തീർഥാടകർ ദ്വീപിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ച

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share