സഭക്കും സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

പണം, പൊങ്ങച്ചം, പരദൂഷണം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഭയിലായാലും സമ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share