വൈദികനെതിരായ നടപടി അത്യന്തം അപലപനീയം : KCBC ഐക്യജാഗ്രതാ കമ്മീഷൻ

പ്രേം ബൊനവഞ്ചർ വര്ഷങ്ങളായി ജാർഖണ്ഡിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ സേവനംചെയ്തു വരുന്ന ഈശോസഭാവൈദികൻ റവ. ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമിയേ ഭീകരവാദ കേസ് ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share