ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചു പുസ്തകമെഴുതി മെത്രാന്റെ അധ്യാപകൻ

✍️ പ്രേം ബൊനവഞ്ചർ ബോംബെ അതിരൂപതയിലെ ബോറിവാലി അമലോത്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിലെ ഇടവക വികാരി ഫാ. ഹാരി വാസ് ആത്മീയ വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share