കാർഷിക തൊഴിലാളികളുടെ അന്തസ്സിനെ മാനിക്കണമെന്ന് മാർപ്പാപ്പ

“മെയ് 1 ന്, മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിന്‍റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു,” വത്തിക്കാനിലെ തന്റെ പൊതുവാരി

Read More

റോമിലെ കൊറോണാരോഗികൾക്കു കൈത്താങ്ങായി സ്കലബ്രിനിയൻസ്

നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ മറക്കരുത് എന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്റെ പ്രഭാത ദിവ്യബലിയിൽ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരുന്നു. അവരുടെ ആരോഗ്യം കൂ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share