ബിഷപ്പ് റൈറ്. റവ.
പീറ്റർ ബർണാർഡ് പെരേര; ബഹിരാകാശഗവേഷണത്തിന്
അഗ്നിച്ചിറകു നൽകിയ ബിഷപ്പ്

- ഇഗ്നേഷ്യസ് തോമസ് അറുപതുകളിൽതുമ്പ ചെറിയൊരു മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം മാത്രമായിരുന്നു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രഞ്ജർ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share