ബാംഗ്ലൂരിലെ യേശുവിൻറെ പ്രതിമ നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ ആർച്ചുബിഷപ്പ്

ബെംഗളൂരു, മാർച്ച് 4, 2020 : മാർച്ച് 3 ന്  ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു  ഗ്രാമത്തിലെ യേശുവിൻറെ പ്രതിമ നീക്കം ചെയ്തതിനെ കർണാടകയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപലപിച്ചു. “പുറ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share