ചെറിയതുറ സ്വർഗാരോപിത മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ഇടിമിന്നലിൽ നാശനഷ്ടം 

തിരുവനന്തപുരം: ചെറിയതുറ സ്വർഗാരോപിത മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഉണ്ടായ കനത്ത വേനൽ മഴയക്കു മുൻപെത്തിയ ഇടിമിന്നലിലാണ് പള്ളിക്ക് പുറകിലെ കുരിശും ഗോ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share