ഓണ്ലൈൻ പഠനം : TV, സ്മാർട്ട് ഫോൺ നൽകി

കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം സ്‌കൂൾ പഠനം ഓൺലൈൻ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ടിവി, സ്മാർട് ഫോൺ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഫൊറോനയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുല്ലുവിള ഫൊറോന വിദ്യാഭ്യാസ സമി

Read More

പുല്ലുവിള കാറ്റിക്കിസം സമിതി മാസ്ക് നൽകി, ഹാൻഡ് വാഷ് സ്ഥാപിച്ചു.

പുല്ലുവിള : പുല്ലുവിള ഇടവക ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ ജീവിത പരിശീലന സമിതി പുല്ലുവിളയിൽ ബ്രേക്ക്‌ ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി 20 ഇടത്തു ഹാൻഡ് വാഷ് സെറ്റ് സ്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share