“ട്രാൻസ്” സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇത്ര വേദന?

ഈ അടുത്തനാളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അൻവർ റഷീദ് ചിത്രം ട്രാൻസ് ഏറെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. ജനപ്രിയ സംവിധായകനും നായകനും ഒരുമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെ ക

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share