യേശുവാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം : സമർപ്പിതർക്ക് പാപ്പയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ

പ്രേം ബൊണവഞ്ചർ യേശു തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെയും ഏകവുമായ സ്നേഹമായിരിക്കണമെന്ന് സമർപ്പിതർക്ക് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 22 വരെ

Read More

കർത്താവേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ

ആരും കാണാതെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു മനസിന്റെ രാത്രിയിലെ കരച്ചിൽ പോലെ ലളിതമാണ് പ്രാർത്ഥന. ശാന്തമായ ഒരു സായാഹ്നം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലി കടൽ കടക്കാൻ ഒര

Read More

കൊറോണയോട് പോരാടുന്ന ഇറ്റലിയിലെ കത്തോലിക്കാ സഭ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന വൈദീകരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ സഭ എല്ലാം പൂട്ടി കെട

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share