തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത വൈദികനായ ഫാദർ ജിബു ജെ. ജാജിന് ഡോക്ടറേറ്റ്

റോമിലെ പ്രശസ്തമായ ആഞ്ജലിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആണ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ജിബു അച്ഛന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചത്. മർചെല്ലോ ബോർഡോണി, സെബാസ്റ്റ്യൻ കാപ്പൻ എ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share