പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ : ധ്യാന കൺവെൻഷൻ മാറ്റി

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിതീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് 13 മുതൽ 16 വരെ അണക്കര മരിയൻ ധ്യാനകേന്ദ്ര ത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുവാൻ നിശ്ച

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share