മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്ക് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയും ആദരവും

കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ പോരാടുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്ക് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയും ആദരവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായ ക്രൈസ്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share