നോട്രെഡാം കത്തീഡ്രൽ അഗ്നിക്ക് ഇരയായിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നു

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കത്തോലിക്ക ദൈവാലയങ്ങളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണ് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലുള്ള ഈ കത്തീഡ്രലിന്. ഏതാണ്ട് 200 വർഷം നീണ്ട പണികൾക്കുശേഷ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share