മദ്യവില്പന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നിര്‍ബാധം തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നതിനെതിരെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസപാക്യം

  തിരുവനന്തപുരം:രാജ്യം അതിനിർണായകമായ ദിശാസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും അശ്ര

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share