‘കര്‍ത്താവേ രക്ഷിക്കണമേ’, എന്ന ഓശാനാ നിലവിളി ഈ മഹാവ്യധി കാലത്തും മുഴങ്ങുന്നു: സൂസപാക്യം മെത്രാപ്പോലീത്ത

"കോളിളക്കത്തില്‍പ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ 'കര്‍ത്താവേ രക്ഷിക്കണമേ', എന്ന നിലവിളി തന്നെയാണ് ഇന്ന് കൊറോണാ വൈറസിന്റെ മുമ്പില്‍ ഭയവിഹ്വലരായിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share