മേയ് 14 പ്രാർത്ഥനാദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന്‌ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെ ആത്മീയപ്രതിരോധം ഉയർത്താൻ മേയ് 14 വിവിധ മതവിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന ‘ഹയർ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഫ്രട്ടേണിറ്റി’യുടെ (മന

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share