2020 ൽ മാത്രം 600-ൽ അധികം നൈജീരിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു… സ്ഥിതി ഭീതികരം: പുതിയ റിപ്പോർട്ട്

2020ന്റെ ആദ്യ നാല് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ നൈജീരിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പീഡനങ്ങളും അവരുടെ മരണസംഖ്യയും വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share