ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെയും റോമൻ കൂരിയയുടേയും നോമ്പുകാല ധ്യാന ചിന്തകള്‍.

ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെയും റോമൻ കൂരിയയുടേയും നോയമ്പുകാല ധ്യാനത്തില്‍ ധ്യാനഗുരു ഫാ.ബൊവാത്തി നല്‍കിയ ധ്യാന ചിന്തകള്‍. പൊന്തിഫിക്കൽ ബൈബിള്‍ കമ്മീഷന്‍

Read More

ദൈവവുമായുള്ള ചാറ്റിങ് മറക്കരുതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ

ടെലിവിഷനിലൂടെയും  ഫോണുകളിലൂടെയും ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാതെ നിശബ്ദതയിലും ദൈവവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നോമ്പുകാലം ഉപയോ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share