കുലശേഖരം ഇടവകയില്‍ വി. അന്തോണിസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള തിരുനാള്‍

തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയിലെ പാളയം ഫെറോനയിൽപെട്ട കുലശേഖരം ഇടവക വി. അന്തോണിസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള തിരുനാള്‍ ഒറ്റ ദിവസമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.  ഇടവക, മ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share