അൾത്താരബാലനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിതനിലേക്ക്

പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ വേദപാരംഗതനായ പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ജൂണ്‍ 13-ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതക്കുവേണ്ടി ഈ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share