നഴ്സ്‌മാർക്കായി ജൂബിലി ആശുപത്രിയിലുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു കയ്യടിച്ചപ്പോൾ

 175 നഴ്‌സുമാർ സേവനം ചെയ്യുന്ന ജൂബിലി ആശുപത്രിയിൽ നാഴ്സ്‌മാരുടെ പ്രതിനിധികളെ ലോക നഴ്‌സിംഗ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദരിച്ചു. ജൂബിലി ആശുപത്രി ഡയറക്റ്റർ ഫാ

Read More

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നഴ്സിംഗ് ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ ഏടുകൾ…….

ഇന്ന് World Nurse's Day…….ഈ കൊറോണക്കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവനെക്കാൾ കൺമുന്നിൽ കൊറോണ യാൽ ജീവനു വേണ്ടി പോരടിക്കുന്ന അപരനു വേണ്ടി സകലതും സമർപ്പിച്ച് അവനെ ജീവന

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share