മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ

ഈസ്റ്ററിന്റെ നാലാം ബുധനാഴ്ച സാന്താ മാർത്താ കപ്പേളയിൽ ദിവ്യബലി മദ്ധ്യേ, ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. "മാധ്യമ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share