കൊറോണയിൽ ഉരുകുന്ന പ്രവാസജീവിതങ്ങൾ: ആന്‍റണി വര്‍ഗ്ഗീസ്

ഇന്നു നാം കാണുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെയും, സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചക്കും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിതം നയിച

Read More

പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ അതിരൂപതാ ഇടപെടൽ നാൾ വഴികളിലൂടെ

  മാർച്ച് 1: ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പ്രത്യേകമായി ഇറാനിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച്  ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവിടെയുള്ള പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share