“ട്രാൻസ്” സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇത്ര വേദന?

ഈ അടുത്തനാളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അൻവർ റഷീദ് ചിത്രം ട്രാൻസ് ഏറെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. ജനപ്രിയ സംവിധായകനും നായകനും ഒരുമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെ ക

Read More

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെയും, വിശ്വാസികളെയും അവഹേളിക്കുന്ന വെളിവില്ലാത്ത സിനിമാ പരസ്യത്തിനെതിരേ കെ.സി.വൈ.എം തിരുവനന്തപുരം

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെയും, വിശ്വാസികളെയും അവഹേളിക്കുന്ന വെളിവില്ലാത്ത സിനിമാ പരസ്യത്തിനെതിരേ കെ.സി.വൈ.എം തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത ശക്തമായ പ്രതിക്ഷ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share