വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 50,000 രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമായി മരിയന്‍ എന്‍ജിനീറിങ് കോളേജ്

തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരിയൻ എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 'ക്യൂറിയോ 2021' ഓൺലൈൻ മത്

Read More

മരിയൻ എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു

പ്ലസ്ടു പഠനം കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കഴക്കൂട്ടം മരിയൻ എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. ഓഗസ

Read More

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എന്ജിനീറിങ് മേഖലയിൽ വെബിനാർ

കഴക്കൂട്ടം: മരിയൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 13ന് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വെബിനാർ നടത്തുന്നു. വിഷയം:

Read More

മരിയൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, URJAA 2020 സംഘടിപ്പിച്ചു

കഴക്കുട്ടം: കഴക്കുട്ടം മരിയൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഫെബ്രുവരി 1 ആം തിയ്യതി ജില്ലയിലെ പ്ര

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share