പെസഹാത്രിദിന പരിപാടിയില്‍ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങള്‍ കൂദാശകള്‍ക്കും ആരാധനക്രമ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമായുള്ള വത്തിക്കാന്‍ സംഘത്തിന്‍റെ കല്പന

(Decree from the Congregation for Sacraments & Divine Worship) :1. അടിയന്തിരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തുവരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍കൊറോണാ വൈറസ് ബാധമൂലം അടിയന്ത

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share