ക്രിസ്തുവിനെക്കാൾ വലിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയെക്കുറിച്ചും കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ തരംതിരിവുകളേകുറിച്ചും അസമത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്രീ.ക്ലിന്റൺ സി ഡാമിയൻ എഴുതിയ കുറിപ്പ്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share