ലോക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഈ-മാഗസീനുമായി ചിന്നത്തുറ ഇടവക

ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം സർഗാത്മകതയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായി തീർക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട ചിന്നതുറ എന്ന തീരദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമം.

Read More

കാലത്തിനൊത്ത് മാറുന്ന പാളയം സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ.പി.സ്കൂൾ

കാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും മാറിവരുന്ന അഭിരുചികള്‍ക്കും അവബോധങ്ങള്‍ക്കുമനുസരിച്ച് നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വളരുന്നത്. കഴ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share