റവ. ഫാ . മൈക്കിൾ ബോണിഫസ് കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ വള്ളവിള ഇടവകാംഗവും സിംല, ഛണ്ഡിഗഡ് രൂപതയിലെ വൈദീകനുമായ റവ. ഫാ . മൈക്കിൾ ബോണിഫസ് കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു. ആദരാഞ്ജലികൾ...

Read More

പൂനയിലെ പാടുന്ന പിതാവ് വലേറിയൻ ഡിസൂസക്ക് കണ്ണീരില്‍ കുതിര്‍ന്ന അന്ത്യാഞ്ജലി

പൂനയിലെ പാടുന്ന പിതാവ്, വിരമിച്ച ബിഷപ്പ് വലേറിയൻ ഡിസൂസക്ക് കണ്ണീരില്‍ കുതിര്‍ന്ന അന്ത്യാഞ്ജലി. ഫെബ്രുവരി 25 ന് അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് 86 വയസ്സായിരുന്ന

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share