സ്വർഗ്ഗീയം 2020 പള്ളിത്തുറ ഇടവക ജേതാക്കൾ.

മീഡിയ കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ കരോൾഗാന മത്സരത്തിന് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്നു. പള്ളിത്തുറ മേരി മഗ്ദലന ദേവാലയം മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ സെൻ്റ

Read More

ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച് മതബോധനകുട്ടികള്‍ക്കായി മത്സരങ്ങള്‍

ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച് മതബോധന വിദ്യാര്‍ഥികളെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 ന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share