എഗ്‌ന ക്ളീറ്റസിനെ ആദരിച്ചു

ഇക്കഴിഞ്ഞ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ  തിരുവനന്തപുരത്തെ തോപ്പ് ഇടവകയിൽ നിന്നും  228-ആം റാങ്ക് നേടി സ്തുത്യർഹമായ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ എഗ്ന ക്ലീറ്റസിനെ അതിരൂ

Read More

തോപ്പ് ഇടവകാംഗത്തിന് സിവിൽ സർവീസ്.

തോപ്പു ഇടവകയിലെ വി. മരിയ ഗൊരേറ്റി യൂണിറ്റിലെ ഷീജ - ക്ലീറ്റസ് ദമ്പതികളുടെ മകൾ എഗ്ന ക്ലീറ്റസ് ന് സിവിൽ സർവീസ് (Rank 228) സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചു. ബിടെക് ബിരുദത

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share