സ്വർഗ്ഗീയം -2020 : വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത മീഡിയ കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിരൂപതയിലെ ഇടവകകൾക്കായി നടത്തിയ 'സ്വർഗ്ഗീയം 2020' ഓൺലൈൻ കരോൾ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യ

Read More

ക്രിസ്തുമസ് – ഇരുളിൽ തിളങ്ങുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം

കൊറോണ മഹാമാരി മൂലമുണ്ടായ ഭയത്തിന്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും നിഴലിൽ ആണ്ടുപോയ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പ്രത്യാശയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അടയാളവും സന്ദേശവുമായി മാറ

Read More

ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച് മതബോധനകുട്ടികള്‍ക്കായി മത്സരങ്ങള്‍

ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച് മതബോധന വിദ്യാര്‍ഥികളെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 ന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share