ചെറിയതുറ സ്വർഗാരോപിത മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ഇടിമിന്നലിൽ നാശനഷ്ടം 

തിരുവനന്തപുരം: ചെറിയതുറ സ്വർഗാരോപിത മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഉണ്ടായ കനത്ത വേനൽ മഴയക്കു മുൻപെത്തിയ ഇടിമിന്നലിലാണ് പള്ളിക്ക് പുറകിലെ കുരിശും ഗോ

Read More

ചെറിയതുറ ഇടവകയിൽ അഭിവന്ദ്യ സൂസപാക്യം പിതാവിൻറെ ഇടയ സന്ദർശനം

ചെറിയതുറ സ്വർഗാരോപിത മാതാ ദേവാലയത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ സൂസപാക്യം പിതാവ് ഇടയസന്ദർശനവും സ്ഥൈര്യ ലേപന കൂദാശയും നടത്തി.  ഫാദർ ജെറോം റോസിന്റെയും ഇടവക കൗണ്സിലിന്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share