ആമ്പാൻ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരോട് അനുഭാവവും ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തി, ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ

മെയ് 25, 2020: അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് വടക്കേ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച ആമ്പാൻ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരോട് ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഏ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share