ബോണക്കാട് : വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു

ബോണക്കാട് കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ദൈവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ. റോബി ചക്കലയ്ക്കൽ ഒ. എസ്. ജെ. ത

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share