അടിമലത്തുറ പ്രദേശവാസികൾക്കെതിരെയുള്ള മാധ്യമ നിലപാട് അപലപിനീയം: തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത കെ.സി.വൈ.എം .

അടിമലത്തുറയിലെ ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ അതിശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായ

Read More

അടിമലത്തുറയിൽ കളക്ടർ പരിശോധന നടത്തി

വിഴിഞ്ഞം അടിമല ത്തുറയിൽ കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന റവന്യുഭൂമിയിലെ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധിച്

Read More

തീരദേശ  ടൂറിസവും മൽസ്യ ഗ്രാമങ്ങളും

തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടായ ടൂറിസം മേഖലയിലെ വളർച്ച അഭൂതപൂർവ്വം ആണ്. അതിനുമുമ്പ് കോവളം എന്ന ഏക പ്രദേശത്തെ ചുറ്റിപ്പ

Read More

അടിമലത്തുറയിലെ ഭവനരാഹിത്യം: കണക്കുകൾ ദേശീയ ശരാശരിയിലും ദയനീയം

2011ലെ സർവ്വേ പ്രകാരം അടിമലത്തുറ എന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലെ 1630 കുടുംബങ്ങളിൽ ഏകദേശം 450 ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ല. അതായത് വീടുകളുടെ എണ്ണത്തി

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share