സമുദ്ര മലിനീകരണത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം?

സമുദ്രമലിനീകരണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സമീപകാല ഗവേഷണമനുസരിച്ച് 2050 ൽ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കണ്

Read More

കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് 13 പുതിയ കർദിനാൾമാർ

ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് 13 പുതിയ കർദിനാൾമാരെ നിർദേശിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. ഒക്ടോബർ 5ന് ആമസോൺ സിനഡിന്റെ അവസരത്തിൽ വത്തിക്കാനിൽ ചേരുന്ന കർദിനാൾമാരുടെ യ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share